What Does آبسردکن Mean?

وزن این دستگاه ۲۳ کیلوگرم می باشد .از ویژگی که برای این دستگاه توصیف شده وجود کلید خاموش/روشن مختص آب سرد و گرم که به طور کاملا مجزا می باشد .متأسفانه با تمام تلاشی که به عمل آمده در حال حاضر فقط ۲

read more